RSS
"Kwaderno ni Kiko" is my silent way to shout my thoughts, feelings, and ideas. As you read along this humble blog, get to know and learn more about me at "Kwaderno ni Kiko".

Sep 22, 2010

Ikaw Ang Dahilan

Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandirito;
Kung hindi kita nakilala, hindi sana ako nabuhay;
Kung ako'y mamamatay nang hindi kita nakilala;
Hindi ako mamamatay, dahil hindi ako nabuhay...

- Berso Sa Metro

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails